Intencje Mszy świętych: 23 IV 2018 – 29 IV 2018 r.

Intencje Mszy świętych: 23 IV 2018 – 29 IV 2018 r.

Dzień

Godzina

Intencja Mszy świętej

Poniedziałek

630

1.      †† Eugeniusz Górka w r. śm., syn Wiesław w r. śm.

2.      † Krystyna Cichoń w 30 dz. od mamy

 

1800

†† Maria Banaś, mąż Józef

 

P. parafią

† Waldemar Mika od Agnieszki i Eweliny Latocha

Wtorek

630

1. † Stanisław Kwaśniak w 2 r. śm.

2. † Stefania Daniel od wnuczki Pauliny

3. † Maria Guzy w 30 dz. od córki Danuty

 

1800

†† Franciszek Siwiec, syn Tadeusz

 

P. parafią

† Janina Wiśniewska od Marii i Józefa Pacyna

Środa

630

1. † Bronisław Wójcik od syna Stanisława z żoną

2. †† Janina i Jan Rogóż z ok. r. śm.

1800

1. †† Waldemar Mika od członkiń Róży Heleny Kania

2. W int. Ks. Marka i Ks. Wojciecha z ok. im. z pr. o potrz. łaski

 

P. parafią

† Stefania Pilch od rodz. Szczupał z Działek

Czwartek

630

1. † Irena Banaś w 1 r. śm.

2. † Maria Czaja od synowej z wnukami

3. † Antonina Pilch w 30 dz. od syna Zbigniewa

1800

† Maria Postawa

P. parafią

Bronisław Wójcik od Władysława Bolka

Piątek

630

1. † Janina Wiśniewska od sąsiadów Wesołowskich

2. † Maria Czaja od Bożeny Kwaśniak

 

1800

Z ok. r. śl. Alicji i Józefa dz.-bł.

 

DPS

† Irena Curyło od Zofii i Juliana Kapuścińskich z rodz.

 
P. parafią

† Marcin Rędzina od brata Mariusza

Sobota

630

1. † Bronisław Cisak

2. † Waldemar Mika od Haliny i Czesława Pudełko

 

1800

O szczęśliwe zdanie matury dla Konrada

 

P. parafią

† Marcin Rędzina od brata Grzegorza z rodz.

Niedziela

700

† Danuta Mika od chrześnicy

900

$11.      † Irena Banaś w 1 r. śm.

$12.      † Jerzy Hynek w r. śm.

1100

W 29 r. śl., dz.-bł.

1630

†† Bogdan, Józef Curyło, 4 r. śm.

Łazy

†† Maria i Franciszek Kądziołka

 

P. parafią

  1. Za Parafian
  2. †† Maria Bratko i zm. dziadkowie

Msze gregoriańskie: 1. † Waldemar Mika, 2.† Maria Czaja, 3.† Janina Wiśniewska

 

Intencje Mszy świętych: 16 IV 2018 – 22 IV 2018 r.

Dzień

Godzina

Intencja Mszy świętej

Poniedziałek

630

$11.      †† Genowefa, Józef Knap r śm. Genowefy

$12.      † Maria Czaja od rodz. Bury

$13.      † Józef Rogóż w 7 dz.

 

1800

W 40 r. śl. dz.-bł. z pr. o potrzebne łaki i op. MBB

 

P. parafią

† Bronisław Wójcik od sąsiadów Papieżów

Wtorek

630

1.† Waldemar Mika od sąsiadów Kwaśniaków

2.† Bronisław Wójcik od córki Jolanty z mężem

 

1800

Maria, Józef Piękosz w 35 r. śl. dz.-bł. z pr. o op MBB

 

P. parafią

† Stefania Pilch od Małgorzaty i Przemysława Wojnickich

Środa

630

1.† Irena Curyło od syna Jurka z rodz.

2.†† Rozalia, Stanisław Wesołowski, córka Maria

1800

†† Genowefa, Józef Oświecimski w r. śm. Genowefy od syna Tadeusza z rodz.

 

P. parafią

† Janina Wiśniewska od Marii Jakubas

Czwartek

630

1.† Janina Wiśniewska od córki Krystyny z mężem

2.† Stefania Pilch od Natalii i Józefa Knap

1800

† Stefania Daniel z Róży Joanny Rogóż

P. parafią

† Waldemar Mika od Bogumiły i Wiesława Prokopek

Piątek

630

1.† Bronisław Wójcik od syna Józefa

2.† Franciszek Siudut od syna Franciszka z rodz.

 

1800

†† Maria i Jan Jarosz w 30 r. śm. Jana

 

DPS

 
 
P. parafią

† Maria Czaja od Grona Ped. i Prac. Obsł. Zespołu Sz-P w Borzęcinie D.

Sobota

630

1.†† Irena i Adam Banaś

2.†† Genowefa Białek w r. śm., mąż Jan

 

1800

†† Jan, Salomea Czuj

 

P. parafią

† Maria Czaja od sąsiadów Mików

Niedziela

700

1. †† Aniela, Franciszek Bąk, syn Jóżef

2. +Stefania Pilch, od sąsiadów córki Krystyny

900

†† Zm. z Róży Marii Prokopek

1100

† Tadeusz Fasula w 10 r. śm.

1630

W int. Krystyny i Leszka Czyż w 55 r. śl. Dz.-bł. od dzieci i wnuków

Łazy

† Kazimierz Świątek od syna Piotra z rodz.

 

P. parafią

Za Parafian

Msze gregoriańskie: 1. † Waldemar Mika, 2.† Maria Czaja, 3.† Janina Wiśniewska

Intencje Mszy świętych: 9 IV 2018 – 15 IV 2018 r.

 

Dzień

Godzina

Intencja Mszy świętej

Poniedziałek

630

1.      † Waldemar Mika od sąsiadów Michalców

2.       †† Aniela, Julian Witek, 3 r. śm. Juliana od córki Ali z rodz.

3.       † Tadeusz Postawa w 30 dz. od synów

 

1800

† Tadeusz Siwiec

 

P. parafią

† Janina Wiśniewska od Marii i Andrzeja Pacyna

Wtorek

630

1.† Irena Curyło od córki Ady z rodz.

2.† Maria Czaja od siosttry z mężem

 

1800

† Wiktoria Wójcik w 42 r. śm.

 

P. parafią

† Janina Wiśniewska od sąsiada Rogoża

Środa

630

1.† Jan Rogóż od Grażyny i Stefana Sikora

2.† Stefania Pilch od syna Franciszka z rodz.

1800

† Janina Wiśniewska od syna Marka z rodz.

 

P. parafią

† Waldemar Mika od Danuty Szczupał i córki Patrycji

Czwartek

630

1.† Bronisław Wójcik od syna Edwarda z rodz.

2.†† Stanisław, Józef Kopacz

1800

†† Stefania, Stanisław Nowak

P. parafią

1. † Maria Czaja od Stanisława Curyło

2. † Andrzej Popiela

Piątek

630

1.† Czesława Pilarska od Marii Małek

2.†† Aniela, Władysław Bąk

 

1800

† Rozalia, Stanisław Kania w r. śm.

 

DPS

 
 
P. parafią

† Bronisław Wójcik od kolegów syna Edwarda z firmy „FERIND”

Sobota

630

1.† Waldemar Mika od Właściciela i kolegów z firmy „KRIS-MET”

2.†† Janina i Jan Rogóż w r. śm.

 

1800

† Tadeusz Wodka w 13 r. śm.

 

P. parafią

† Stefania Pilch od Marii i Wiesława Zająców

Niedziela

700

†† Anna i Stanisław Świątek

900

W int. rodziców, dzieci i personelu Przedszkola w Borzęcinie od Kazimiery Gzyl

1100

W int. Antoniny i Tadeusza Prorok w 43 r. śl. Dz.-bł.

1630

W int. Agnieszki i Adama w 20 r. śl. Dz.-bł.

Łazy

† Kazimierz Świątek

 

P. parafią

Za Parafian

Msze gregoriańskie: 1. † Waldemar Mika, 2.† Maria Czaja, 3.† Janina Wiśniewska

Intencje Mszy świętych: 3.04 – 8.04.2018 r.

 

Dzień

Godzina

Intencja Mszy świętej

Wtorek

630

1. ++ Maria i Stefan Bach

2. + Janina Wiśniewska od córki Kazimiery z synem

1800

+ Adam Kwaśniak w 15 r śm.

P. parafią

+ Waldemar Mika od Katarzyny i Tomasza Ciochoń

Środa

630

1. + Waldemar Mika od brata Andrzeja z rodz.

2. + Antonina Pilch w 7 dz.

1800

1. W int. Józefa z ok. 80 r. ur. dz.-bł.

2. + Jan Pacyna w r. śm.

P. parafią

+ Irena Curyło od sąsiadów Gzyl

Czwartek

630

1. ++Rozalia i Jan Pacyna w r. śm. Jana

2. + Irena Curyło od córki Grażyny z rodz.

 

1800

1. + Kazimierz Piękosz

2. W int. Dzieci Komunijnych o dobre przyg. do I Komunii

 

P. parafią

+ Janina Wiśniewska od rodz. Grocholskich

Piątek

630

+ Jan Rogóż od Jerzego Chmioła i brata Janusza

 

DPS

++ Wiktoria i Stanisław Wala

 

Łazy

+ Józef Jurczak w 2 r. śm.

 

1800

++ Anna, Stanisław i Kazimierz Boraca

 

2000

++ Julia, Stanisław Tomaszek w r. śm. Julii

 

P. parafią

+ Maria Czaja od rodz. Obłąk

Sobota

630

1. W int. Janusza i Katarzyny w 20 r. śl. dz.- bł.

2. + Józef Kwaśniak z ok. im.

 

1800

+ Waldemar Mika od Anieli i Eugeniusza Baran

 

P. parafią

+ Maria Czaja od Elżbiety i Krzysztofa Wróblewskich

Niedziela

700

 Z ok. 18 r. ur. Pawła dz.-bł. od rodziców i sióstr

900

 ++ Maria Knap w 15 r. śm. mąż Jan

1100

Za Parafian

1630

+ Adam Pudełko od córki z rodz

Łazy

W intencji Anny i Wiktora Badowskich dz-bł od syna z narzeczoną

 

Łagiewniki

 

Msze gregoriańskie: 1. + Waldemar Mika, 2. + Maria Czaja, 3. + Janina Wiśniewska

Intencje Mszy świętych: 26.03 – 1.04.2018 r.

 

Dzień

Godzina

Intencja Mszy świętej

Poniedziałek

630

1. + Mieczysław Pilch od sąsiadów Sworniowskich

2. + Jan Rogóż od Krystyny Brzyk z rodz.

1800

+ Tadeusz Banaś w 17 r. śm. od brata Janusza

P. parafią

+ Mieczysław Pilch od byłej kl. III Gim. z wychowawczynią córki Angeliki

Wtorek

630

1. + Mieczysław Tokarczyk w r. śm.

2. + Maria Rogóż od Stanisławy Rogóż

1800

+ Dariusz Wójcik w 16 r. śm. od rodziców

P. parafią

+ Mieczysław Pilch od koleżanek z Liceum córki Anny

Środa

630

++ Genowefa i Stanisław Kawa w r. śm. Genowefy

800

+ Eugeniusz Tokarczyk w r. śm. od córki

1800

+ Dariusz Wójcik w 16 r. śm. od brata z rodz.

P. parafią

+ Irena Curyło od sąsiadów Wyczesanych

Czwartek

1800

1. W int. Kapłanów od Rady Duszpasterskiej

2. W int. Kapłanów od „Caritas”

3. W pewnej intencji

Piątek

   

Sobota

2000

1. Za Parafian

2. + Józef Ducinowski z ok. im.

3. ++ Zofia i Franciszek Ciochoń w r. śm.

Niedziela

700

+ Krzysztof Bryg w 10 r. śm.

900

1. ++ Maria i Władysław Madej w w r. śm. Marii

2. W int. Eugeniusza Oleksy z ok. ur, od wnuków

1100

++ Siostry z Róży Janiny Rogóż

1630

+ Janina Boraca

Łazy

Za Kapłanów z pr.o op.MBB i św. Franciszka o potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej od m. Łazów

Poniedziałek

700

++ Antonina i Aleksander Kobyłeccy w r. śm. Antoniny

 

900

1. + Grażyna Bujakiewicz

2. ++ Władysława i Eugeniusz Wójcik

 

1100

Za Parafian

 

1630

++ Genowefa i Jan Białek w r. śm. Genowefy

 

Łazy

++ Z Róży Męskiej z Łazów

Msze gregoriańskie: 1. + Helena Sikora, 1. + Mieczysław Pilch, 3. Emilia Rakowska 

Strona 1 z 7

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA CODZIENNIE
W GODZ. 7.30 - 8.00

I W ŚRODĘ PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ
NIECZYNNA: NIEDZIELE, ŚWIĘTA,
PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

NARZECZENI: II i IV PIĄTEK MIESIĄCA
17.00 - 19.00

DO CHORYCH O KAŻDEJ PORZE

Nr konta

KBS O/Szczurowa

Nr rachunku: 15 8591 0007 0100 0006 4015 0001

 

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka
Pw. Narodzenia NMP
Borzęcin 592
32-825 Borzęcin

 

Gmina Borzęcin

Borzecin herb

Diecezja Tarnowska

 kuria herb

RDN

 rdn malopolska logo 3 

Go to top