Oficjalny Serwis Internetowy Parafii pw Narodzenia NMP w Borzęcinie

Muzeum parafialne

Stała ekspozycja historyczna

 

Na okoliczność jubileuszu 650-lecia Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie  i miejscowości Borzęcin, została utworzona stała ekspozycja stanowiąca bezcenne źródło wiedzy o historii naszej „małej ojczyzny”.

 

 

Bezpłatne, ogólnodostępne zwiedzanie ekspozycji jest możliwe

codziennie od godz. 9.00 – godz. 15.00.

 

Przygotowana ekspozycja została współfinansowany ze Środków EFRROW na działanie: „Wydanie publikacji upamiętniającej 650 lat kultury chrześcijańskiej na ziemi borzęcińskiej, utworzenie stałej ekspozycji oraz organizacja imprezy  promującej” w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - mały projekt w ramach PROW na lata 2007-2013”.

 

 


This Site