Z Kolędą w domu

Z Kolędą w domu

Na początku zapalamy świecę.

P. Światło Chrystusa. W. Bogu niech będą dzięki.

W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Śpiewamy kolędę: Dzisiaj w Betlejem.

P. Panie Jezu Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby polecić Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. W tym roku nie ma z nami kapłana, który zawsze w Twoim imieniu przychodził nas pobłogosławić. Chcemy jednak pokornie prosić Cię o Twoje błogosławieństwo, gdyż mocno wierzymy w to, że jesteś nam życzliwy i pragniesz naszego szczęścia. Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy.

Chwila ciszy.

P. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech

gromadzi się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich, zmiłuj

się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Chryste, Ty przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Twoje

uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami

Boga, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej

modlitwy zanoszonej w imię Twoje, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza,

przybądź i do nas ze swoim błogosławieństwem, który żyjesz

i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

P. Teraz wysłuchajmy z słów z Ewangelii według św.

Łukasza (Łk 19,1-10):

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Chwila ciszy.

P. Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać

wśród nas, ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie

i przyszedłeś do domu Zacheusza. Prosimy Cię, błogosław

także naszą rodzinę i nasz dom.

1. Pozostań w naszej rodzinie i mieszkaj z nami przez wszystkie

dni nowego roku. Ciebie prosimy…

2. Niech wszyscy codziennie doświadczamy Twojej obecności

i pomocy.

3. Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem.

4. Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich.

5. Chorym członkom naszej rodziny przywróć zdrowie.

6. Naszych bliskich zmarłych przyjmij do chwały nieba.

Teraz wszyscy domownicy mogą ze czcią ucałować krzyż.

P. Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg. Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia. Zawierzamy się Twemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas.

Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy.

Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i naszym domostwem.

Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.

P. Zakończmy naszą wspólną modlitwę słowami, których

nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

P. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech

więc pokój i błogosławieństwo Boże spoczną na tym domu

i niech napełnią serca jego mieszkańców. Przez Chrystusa,

Pana naszego. W. Amen.

W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławieństwo małżonków:

Boże Ojcze, błogosław moją żonę (mojego męża) [imię].

Dotknij ją (jego) swoją miłością. Dziś przepraszam ją (jego) za: słowa, które zraniły jej (jego) serce; gesty, którymi sprawiłem jej (jemu) przykrość; momenty, w których nie czuła (nie czuł) mojego wsparcia; unikanie się; brak czułości, serdeczności i szczerych rozmów.

[Imię], proszę Cię, wybacz mi i przyjmij Boże błogosławieństwo

– w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Mąż (żona) kreśli znak krzyża na czole współmałżonka.

Błogosławieństwo dzieci. Rodzice odczytują wspólnie:

Boże Ojcze, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś naszą wspólnotę miłości. Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Teraz rodzice kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci.

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA CODZIENNIE
W GODZ. 7.30 - 8.00

I W ŚRODĘ PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ
NIECZYNNA: NIEDZIELE, ŚWIĘTA,
PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

NARZECZENI: II i IV PIĄTEK MIESIĄCA
17.00 - 19.00

DO CHORYCH O KAŻDEJ PORZE

Nr konta

KBS O/Szczurowa

Nr rachunku: 15 8591 0007 0100 0006 4015 0001

 

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka
Pw. Narodzenia NMP
Borzęcin 592
32-825 Borzęcin

 

Gmina Borzęcin

Borzecin herb

Diecezja Tarnowska

 kuria herb

RDN

 rdn malopolska logo 3 

Go to top